Ferosakausējumi

Ferosakausējumi tiek plaši izmantoti metalurģijas rūpniecībā visā pasaulē! Ferosakausējumu kvalitāte un sastāvs tieši ietekmē tēraudu, speciālo lieto čugunu un citu daudzveidīgu sakausējumu un uzlabotām un speciālām īpašībām ražošanas procesu!
Precīza ferosakausējumu granulometriskā sastāva un frakciju izmēra ievērošana tiek stingri kontrolēta pašu Ukrainas ferosakausējumu rūpnīcu laboratorijās! Par to liecina Kvalitātes sertifikāti, kā arī daudzu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.
9th CRU Ferroalloys Europe
(https://events.crugroup.com/euroferroalloys/home) konferencē, kas norisinājās Amsterdamā 2022.gada jūnijā tika atjaunoti sakari starp uzņēmumiem, notika jauna ferosakausējumu ražotāju, to partneru un patērētāju iepazīšanās lietišķā gaisotnē. Konferencē tika apspriestas ferosakausējumu tirgus perspektīvas un Ukrainas ferosakausējumu ražotāju dalību tajās.
Konferencē tika pārstāvētas 248 kompānijas no 46 valstīm un vairāk nekā 400 apmeklētāji saņēma noderīgu informāciju un tiešos kontaktus!
2023.gada 9.-10.maijā Amsterdamā, Nīderlandē, norisināsies10.konference CRU Ferroalloys Europe (https://events.crugroup.com/euroferroalloys/home).