Kvarcīts TK 97-100

Primārais pielietojums ir ferokausējumu ražošana.
Frakcijas: 25-80 mm, 25-100 mm, 40-100 mm.
Ķīmiskais sastāvs: SiO2 – vismaz 97,5%; Al2O3 – ne vairāk kā 1,4%;
Fe2O3 – ne vairāk kā 0,6%;