Smalki graudainā kvarcīta SKD-97 maisījums

To izmanto kvarcīta-māla maisījumu, betona bloku un monolītu apšuvumu ražošanai.

Lielajos Big-Bag iepakojumos 1 tonna, 0,5 tonnas.

Daļiņu sastāvs (var mainīt pēc vienošanās):
cauri sietam Nr. 3.2 – amplitūdā 95-100%;
cauri režģim Nr. 05 – amplitūdā 40-50%;
cauri režģim #009 – vismaz 20%;

Ķīmiskais sastāvs:
masas frakcija, %
SiO2 – vismaz 97%;
Fe2O3 – ne vairāk kā 0,6%;
Al2O3 – ne vairāk kā 1,6%.